Antwoorden op de Quizvragen
1.    Wie was de eerste naoorlogse minister-president van Nederland
                    
            b. Willem Schermerhorn      

2.    Wanneer begon de Spaanse Burgeroorlog
         
            c. 1936          

3.    Welk percentage was het aandeel van Nederland
       in de transatlantische slavenhandel
       
            a. 5%  (600.000 slaven)    

4.    Wanneer was de aktie "Open het Dorp"
           
            c. 1962
         
5.    Wanneer kwamen de eerste CD-Spelers op de markt
           
            c. 1982           

6.     Hoeveel inwoners had Nederland rond 1500

            a. 950.000          

7.    Wie componeerde muziek voor de Driestuiversopera
           
            c. Kurt Weil
           
8.    Wie was het laatste staatshoofd van de DDR
           
            c. Sabine Bergman-Pohl
         
9.    Wanneer was de Culturele Revolutie in China
           
            b. 1966-1969          

10.    Wie was de auteur van de Tarzan boeken
          
            b. Edgar Rice Burroughs


Score
0-4      goede antwoorden: U hebt belangstelling voor de geschiedenis, misschien kunt u zich er wat
           meer in verdiepen
4-8      goede antwoorden: Prima, u hebt een goede algemene kennis van de geschiedenis
9-10    goede antwoorden: Proficiat, u hebt een brede kennis van de geschiedenis