Test uw kennis van de geschiedenis


1.    Wie was de eerste naoorlogse minister-president van Nederland
           
            a. Willem Drees
            b. Willem Schermerhorn
            c. Louis Beel
            d. Pieter Gerbrandy

2.    Wanneer begon de Spaanse Burgeroorlog

            a. 1928       
            b. 1931
            c. 1936
            d. 1942

3.    Welk percentage was het aandeel van Nederland
       in de transatlantische slavenhandel

            a. 5%
            b. 9%
            c. 16%
            d. 24%

4.    Wanneer was de aktie "Open het Dorp"

            a. 1956
            b. 1960
            c. 1962
            d. 1966

5.    Wanneer kwamen de eerste CD-Spelers op de markt

            a. 1978
            b. 1980
            c. 1982
            d. 1985

6.     Hoeveel inwoners had Nederland rond 1500

            a. 950.000
            b. 1.250.000
            c. 1.500.000
            d. 2.500.000

7.    Wie componeerde muziek voor de Driestuiversopera

            a. Hans Eisler
            b. Alban Berg
            c. Kurt Weil
            d. Karl Hartmann

8.    Wie was het laatste staatshoofd van de DDR

            a. Erich Honecker
            b. Manfred Gerlach
            c. Sabine Bergman-Pohl
            d. Egon Krenz

9.    Wanneer was de Culturele Revolutie in China

            a. 1956-1958
            b. 1966-1969
            c. 1976-1980
            d. 1991-1993

10.    Wie was de auteur van de Tarzan boeken

            a. Henry Rider Haggard
            b. Edgar Rice Burroughs
            c. Walter Scott
            d. Ernest William HornungGa naar de goede antwoorden en bereken uw score